Ifølge islamsk tro, har alle mennesker stammet fra den første mann og den første profet Adem (a.s) og hans kone Hava (a.s). Deretter har Allah sendte flere profeter og hellige bøker på en ryddig måte for å vise menneskene den rette vei. Blant disse profetene sendte Allah İbrahim (a.s) .

Organisasjonens navn er også direkte refererer til profeten İbrahim(a.s). I navnet til vår organisasjon inneholder “Milli” (trokjennelse) som er Koranens ord for å definere “Milli” . Koranen vers som viser til denne kilden er:

“… İbrahim’s trokjennelse …”
(Surat an-Nahl, Vers: 123 [16: 123])
(Al Imran, vers 95 [3:95])
(Surah an-Nisa, vers 125 [4: 125])

Ifølge den hellige Koranen er “Milli” definisjon på å akseptere profeten og de verdiene han har brakt. Dermed er definisjonen på vår organisasjon å akseptere profeten İbrahim’s (a.s) verdier og  verdiene profeten  Muhammed (s.a.v) har brakt som veiledning til vår arbeid.