hasene_logo

Nå kan du enkelt sende dine bidrag via Vipps.

Vipps: 523854

Hasene Norge kontonummer:
Kontonummer: 1506 08 96116
Bank: DNB
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN-nummer: NO8715060896116
Viktig: Vennligs merk med melding hva beløpet gjelder ved overføring. Dette gjør det lettere å behandle ditt bidrag.

Hasene Norge Ansvarlige:
Mehmet Temel
T +47 984 64 844

Hasene Europa:
https://www.hasene.org/

Misjon
Med Profeten Mohammed’s (s.a.v) ord om at ” Den mest verdifulle av dere er den som er mest velgjørende for andre mennesker” har vår forening som misjon om å hjelpe de undertrykte, fattige, foreldreløse, forlatte, og syke i verden med å dekke behovene som mat, klær, ly, og helsetjenester. Frivillig arbeidere som personlig følger opp oppgavene med omhu og fungerer som et bro mellom de rike og de trengede.

Visjon

Vår visjon er å hjelpe de trengede i ulike geografiske områder til å bruke lokale resurser for å hjelpe seg selv. Best beskrevet i en ordtak om å ” Lære folket å fiske isteden for å gi dem fisk” har vi visjon å starte ulike prosjektet og hjelpemidler til å produsere egne varige løsninger.