ISMG AT

İslamske Samfunn Millî Görüş (ISMG), Müslümanlara kapsamlı bir şekilde dinî, sosyal ve kültürel hizmetler veren İslamî bir cemaattir. Bu amaçla organize olan ISMG, İslam’ın öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması, gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile, bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi için hizmetler sunar. ISMG, toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda, mensuplarını temsil eder.

Müslümanların tüm meseleleriyle ilgilenir, hayat şartlarının düzeltilmesi ve Müslümanların temel haklarının korunması için gereken tüm çalışmaları yapar.