İslamî inanca göre, bütün insanlar ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem (a.s.) ile eşi Havva’dan türemişlerdir. Daha sonra, Allah (c.c), insanlara doğru yolu göstermesi için düzenli bir şekilde peygamberler ve ilahî kitaplar göndermiştir. Gönderilen bu peygamberler arasında Hazret-i İbrahim de (a.s.) yer almaktadır. İbrahim Peygamber, Tevhid inancı mensuplarının (Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar) atasıdır.

Teşkilatımızın adı da doğrudan Hazreti İbrahim’e atıfta bulunur. Teşkilatımızın ismindeki “Millî” kelimesi Kur’anî bir tanımlama olan “Millet” kelimesinden gelir. Kur’an-ı Kerim’deki şu ayet bu kelimenin kullanılmasına kaynaklık eder:

“…İbrahim’in milleti (dini)…”
(Nahl Sûresi, Ayet: 123 [16:123])
(Al-i İmrân Sûresi, Ayet: 95 [3:95])
(Nisâ Sûresi, Ayet: 125 [4:125])

Kur’an-ı Kerim’e göre “Millet” tanımlaması, bir peygambere inanan ve bu peygamberin getirdiği değerler, idealler ve gelenekler etrafında toplanan cemaati tarif eder.

Böylece teşkilatımızı tarif eden “Millî Görüş”ün anlamı, görüş ve inanış bakımından kendisini Hz. İbrahim’in (a.s.) milletinden kabul eden ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yolundan giden İslamî bir cemaatin dünyaya bakışı olarak anlaşılmalıdır. Buradaki Millî kelimesinden, günümüz Türkçesinde kullanılan ve halk, ulus anlamlarına da gelen millete atıfta bulunan millî anlamını çıkarmak “Millî Görüş”ün gerçek anlamını yansıtmamaktadır.