Årlig kontingent pr person: Kr. 100,-
      OSLO STAVANGER
    Bankkonto: 1503 72 81589 3201 11 08600
    IBAN: NO6415037281589  
    Husk å bruke riktig konto nr. får din avdeling!