Årlig kontingent pr person: Kr. 100,-
OSLO STAVANGER
Bankkonto: 1503 72 81589 3201 11 08600
IBAN: NO6415037281589
Husk å bruke riktig konto nr. får din avdeling!