Bli medlem av foreningen

Leder:
Telefon:
Avdeling informasjon
Adrese: Strandgata 185, 5525 Haugesund
Telefon:
Mail:
Nettside:
Facebook: www.facebook.com/ismghaugesund
Konto nr: