{:no}ISMG AT

İslamske Samfunn Millî Görüş (ISMG) er en muslimsk paraplyorganisasjon som ble stiftet i 2012 under navnet «İslamske Samfunn Millî Görüş», og har i dag 1300 medlemmer i sine tre lokale avdelinger i Oslo, Stavanger og Kristiansand.

Vi tilbyr ulike religiøse, sosiale og kulturelle tjenester, og har arrangementer og aktiviteter rettet mot både barn, ungdom, og de eldre. Formålet vårt er å gjøre islams lære kjent blant både muslimer og samfunnet vi lever i, og bidra til at muslimer kan praktisere sin tro. Vi ønsker også å gi våre barn og ungdom en oppvekst med ulike sosiale og kulturelle erfaringer, som gjør at de kan bevare og være stolte over sin flerkulturelle bakgrunn, og bruke dette som en ressurs i deres liv.

Noen av våre tradisjonelle store begivenheter er «Hei, jeg er muslim» aksjon, seminarer om familie- og barneoppdragelse, utdanningsmesse, og tyrkisk mat- og håndverksmesse. I tillegg til dette har vi ulike aktiviteter som helgeundervisning, samlinger og seminarer om islam og dagsaktuelle temaer, sosiale aktiviteter, hytteturer, kulturelle reiser og mye mer.{:}{:tr}ISMG AT

İslamske Samfunn Millî Görüş (ISMG), Müslümanlara kapsamlı bir şekilde dinî, sosyal ve kültürel hizmetler veren İslamî bir cemaattir. Bu amaçla organize olan ISMG, İslam’ın öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması, gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile, bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi için hizmetler sunar. ISMG, toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda, mensuplarını temsil eder.

Müslümanların tüm meseleleriyle ilgilenir, hayat şartlarının düzeltilmesi ve Müslümanların temel haklarının korunması için gereken tüm çalışmaları yapar.{:}