ISMG AT

İslamske Samfunn Millî Görüş (ISMG) er en muslimsk paraplyorganisasjon som ble stiftet i 2012 under navnet “İslamske Samfunn Millî Görüş», og har i dag 1300 medlemmer i sine tre lokale avdelinger i Oslo, Stavanger og Kristiansand.

Vi tilbyr ulike religiøse, sosiale og kulturelle tjenester, og har arrangementer og aktiviteter rettet mot både barn, ungdom, og de eldre. Formålet vårt er å gjøre islams lære kjent blant både muslimer og samfunnet vi lever i, og bidra til at muslimer kan praktisere sin tro. Vi ønsker også å gi våre barn og ungdom en oppvekst med ulike sosiale og kulturelle erfaringer, som gjør at de kan bevare og være stolte over sin flerkulturelle bakgrunn, og bruke dette som en ressurs i deres liv.

Noen av våre tradisjonelle store begivenheter er «Hei, jeg er muslim» aksjon, seminarer om familie- og barneoppdragelse, utdanningsmesse, og tyrkisk mat- og håndverksmesse. I tillegg til dette har vi ulike aktiviteter som helgeundervisning, samlinger og seminarer om islam og dagsaktuelle temaer, sosiale aktiviteter, hytteturer, kulturelle reiser og mye mer.