İslamiske Samfun Millî Görüş (ISMG) ønsker alle som feirer god jul og godt nytt år. Vi håper at 2018 blir et år der alle i samfunnet uansett ståsted jobber for gjensidig respekt, kjærlighet og empati.